Vad tycker du behöver förbättras i skolan?

Riksförbundet Attention genomför nu en skolenkät som en del av projektet ”Min skola”. Vi vill veta hur du som går på högstadiet och gymnasiet och har NPF upplever skolan och vad du vill förändra.

Enkäten betyder mycket för projektet och vi vill att du ska få göra din röst hörd. Vi vill veta vad du tycker om din skola. Vad fungerar bra och vad fungerar dåligt? Och framför allt vill vi veta vilka tips du har för att det ska fungera ännu bättre. Föräldrar till elever med NPF kan också svara på enkäten, även om frågorna är riktade direkt till eleven

Du kan svara på enkäten här. Hjälp oss gärna att sprida den vidare till andra elever med NPF.

Enkäten ligger ute till och med 31 oktober.

Läs mer om projektet Min skola >>


Dela detta: