BUP döljer långa köer till NPF-utredningar

DN:s granskning visar att BUP-enheter döljer kötiderna för neuropsykiatriska utredningar. Sedan den nya vårdgarantin infördes vittnar källor att fokus lagts på de 180 miljoner som delas ut till landsting som uppfyller vårdgarantins mål snarare än barnen som är i behov av utredning och eventuell behandling.

Trots att vårdgarantin är uppfylld, åtminstone på pappret, visar en studie från Karolinska Institutet att väntetiden kan vara upp till tre år *. Anna Norrman, intressepolitisk ombudsman på Riksförbundet Attention har blivit kontaktad av DN och bekräftar att Attentions medlemmar gett samma signaler.
– Det är ett stort problem, eftersom varken patienter eller beslutsfattare ser var bristerna finns. Det är särskilt allvarligt för barn som tvingas vänta länge på att få en diagnos, säger Norrman.

Anki Sandberg, förbundsordförande för Riksförbundet Attention på pekar att problemet med långa utredningsköer är att behandling och olika stödåtgärder inte kommer igång.
-Barnen riskerar att gå länge utan varken stöd eller behandling. Barn med NPF behöver tas på allvar och tillräckliga resurser behöver skjutas till utan att man trixar med köerna, säger Sandberg.

I DN:s artikel nämns särskilt Västmanland- och Kronobergs landsting som ett par av de landsting som bollat med siffrorna. Sofia Rocksén, psykolog på BUP i Örnsköldsvik och representant för Saco och Psykologförbundet tror att fler landsting gör liknande felprioriteringar men att det är en känslig fråga.
-Då lämnar man ut verksamheten och kan förlora stora summor pengar i bidrag och i förlängningen medarbetare som är livsviktiga för patienterna, säger psykolog Rocksén till DN.

Läs hela DN-Artikeln här >>

*I KI:s studie från 2012 ingick 108 BUP- patienter som tillhörde Stockholms landsting.


Dela detta: