Attention ger ut bok om Asperger för arbetsgivare

Projektet Vägar till jobb kommer att ge ut en handbok om personer med Asperger i arbetslivet. Materialet riktar sig till arbetsgivare och kommer att publiceras runt årsskiftet.

Målsättningen med projektet är att informera alla sorters branscher och arbetsplatser om de styrkor personer med Aspergers syndrom ofta har och hur man med små medel kan lösa eventuella utmaningar. Föreläsningarna ute på arbetsplatserna har skett, och sker, med hjälp av projektets informatörer som själva har diagnosen Asperger.

– Att publicera materialet har varit med i projektplanen från början så det är positivt att många varit nöjda och ansett att de lärt sig mycket. Handboken gör vi för att för att kunna sprida informationen bredare geografiskt och göra den lättillgänglig till arbetsplatser inom alla slags yrkesområden, säger Emma Nilsson, projektledare för Vägar till jobb.

Tanken är att materialet ska kunna delas ut till arbetsplatser där en eller flera anställda med diagnosen jobbar, oavsett bransch. Informationsspridningen kommer att ske genom projektets kontakter och arbetsinriktade insatser som t.ex. Arbetsförmedlingen. Det kommer också finnas möjlighet att beställa materialet kostnadsfritt via projektet.

– Det kanske slår hål på en och annan myt om att alla personer med Asperger
inte kan skämta, eller förstå ironi.

Innehållet kommer vara kortfattat, tydligt uppdelat och lättillgängligt och bestå av både fakta och intervjuer. En del ur innehållet kommer svara på frågeställningar som vad Aspergers syndrom är och vad det beror på mer konkret.

– Det kanske slår hål på en och annan myt om att alla personer med Asperger inte kan skämta, eller förstå ironi. Det är också viktigt att arbetsgivare och kollegor vågar fråga ”Vad innebär Aspergers syndrom för dig?”, anser Emma.

Den andra delen av materialet består av enskilda intervjuer med arbetsgivare, personer med egen diagnos, men också intervjuer där arbetsgivare och anställda beskriver hur de gjort för att det ska fungera på sin arbetsplats.

– Vi vill också att handboken ska vara till nytta för Attentions medlemmar. De jag har varit i kontakt med säger att det vore skönt om det fanns ett material att lämna fram istället för att de själva ska behöva berätta och redogöra för vad Aspergers syndrom är, avslutar Emma.

Läs mer om Vägar till jobb-projektet >>


Dela detta: