Attention svarar på remiss om informationshantering

Attention har skrivit ett remissvar på regeringens utredning ”Rätt information på rätt plats i rätt tid”.

Bakgrunden till förslaget är regeringens utredning om en mer sammanhållen och ändamålsenlig informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Detta skulle bland annat innebära ett öppnande av journaler inom de här verksamheterna.

Attention ställer sig bakom Handikappförbundens yttrande med följande tillägg:

–  Det finns en överhängande risk att attityderna kring psykisk ohälsa innebär att fler får sämre vård, därför att mer vårdpersonal blir varse att patienten har psykisk ohälsa, säger Attentions ordförande Anki Sandberg. Att öppna upp journalerna är säkert positivt för de flesta, men för personer med psykisk ohälsa finns det en överhängande risk att hälsan blir sämre beroende på behandlarens attityd till psykisk ohälsa.

Läs Attentions och Handikappförbundens remissvar >>


Dela detta: