Enkätundersökning om personförsäkringar

Utredningen om rätten till en personförsäkring arbetar med att kartlägga hur vanligt det är att försäkringsbolagen nekar någon att teckna en personförsäkring.

Som en del i det här arbetet genomförs nu en enkätundersökning för att få en bild över olika gruppers erfarenheter när det gäller möjligheten att teckna en personförsäkring. Undersökningen genomförs i samarbete med funktionshindersrörelsen.

Frågorna i enkäten gäller bara vissa typer av personförsäkringar:

  • Sjukförsäkringar för vuxna. Försäkringar som ger ersättning vid sjukdom, och ibland även olycksfall.
  • Barn-/ungdomsförsäkringar. Försäkringar som ger ersättning vid sjukdom och olycksfall.

Dina svar är mycket värdefulla! Enkäten tar max 5 minuter att besvara och de svar som lämnas kommer att skyddas av sekretess hos utredningen. Vid frågor, kontakta Mia Schenck Blomqvist mia.schenck-blomqvist@regeringskansliet.se, tel. 031-701 53 66. Sista svarsdag är den 14 december.

Svara på enkäten här >>


Dela detta: