TV4 ber om ursäkt för felaktigheter om autism

I samband med ett inslag i Nyhetsmorgon beskrev TV4 det som att någon blivit frisk från autism. TV4 bad senare om ursäkt för ordvalet.

I TV4:s Nyhetsmorgon 16 november fanns ett inslag om en pojke som fick autismdiagnos när han var några år gammal men som nu när han är äldre i stort sett är symtomfri. I inslaget angavs intensiv beteendeterapi som en viktig orsak till att han idag är symtomfri. I samband med inslaget beskrev TV4 det som att pojken därmed blivit frisk från sin autism.

Att bli frisk från något innebär att man först varit sjuk. Autism är en genomgripande utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning, det är inte en sjukdom och alltså ingenting man blir frisk från.

TV4 gick samma dag ut med en ursäkt. Det är bra menar Autism- och Aspergerförbundet, men betydligt bättre är att sätta sig in i saker innan man går ut i riksmedia. Man hoppas att TV4 kommer att fortsätta uppmärksamma autismspektrumtillstånd på olika sätt och att de då kommer att förbereda sig på ett sådant sätt att de inte behöver be om ursäkt efteråt.

Läs hela nyheten på Autism- och Aspergerförbundets hemsida >>

Läs TV4:s ursäkt här >>


Dela detta: