Kampanjen (H)järnkoll fortsätter 2015

Regeringen har beviljat 10 miljoner kronor till fortsatta medel till regeringsuppdraget Hjärnkoll under 2015. Nu arbetar regeringen även på en mer långsiktig lösning.

– Det är viktigt att bryta tabun kring psykisk ohälsa, om skamstämpeln ligger kvar kommer många personer inte våga söka hjälp när de behöver det, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Rickard Bracken, projektledare för Hjärnkoll, anser att kampanjen visat regeringen att det är möjligt att minska negativa attityder till psykisk sjukdom och psykisk ohälsa.

– Nu är det viktigt att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete. Målet är ett samhälle där människor ges lika rättigheter och möjligheter oavsett våra psykiska olikheter, säger Rickard.

Uppdraget kommer fungera likadant som tidigare för de drygt 340 ambassadörerna som är engagerade i kampanjen. NSPH kommer att fortsätta driva uppdraget som innan och (H)järnkolls webb kommer successivt flyttas över till www.nsph.se. Arbetet har redan påbörjats.

Vad är Hjärnkoll?

Hjärnkoll är en nationell kampanj som arbetar för en ökad öppenhet kring psykisk hälsa och ohälsa. Målet med kampanjen är att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter – oavsett psykiskt funktionssätt.

Läs mer om Hjärnkoll här >>

Läs regeringens hela pressmeddelande här >


Dela detta: