Attention startar projektet Nätkoll

Attention Hisingen Kungälv kommer under februari/mars 2015 att starta upp projektet Nätkoll – ett treårigt projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Med projektet vill man öka medvetenheten och kunskapen hos unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så att de känner sig trygga på nätet, är medvetna om risker och kan skydda sig mot negativa upplevelser på nätet. Man riktar sig även till föräldrar och andra vuxna i de ungas omgivning som också behöver kunskaper inom området.

– Flera av våra medlemmar har uttryckt frustration över hur deras barn drabbas av faror på nätet, vilket var bakgrunden till den här projektidén, berättar Madelein Larsson Wollnik, ordförande för Attention Hisingen Kungälv och initiativtagare till projektet.

Projektet kommer bland annat att ta fram informationsmaterial och ett studiecirkelupplägg. Materialet kommer att finnas i två versioner, ett som är anpassat för barn och unga med NPF, och ett för vuxna som möter barn och unga med NPF.


Dela detta: