Debatt: Lyssna på oss ungdomar

Mer inflytande och större respekt från skolan, vården och socialtjänsten står högt upp på önskelistan från barn med ADHD, autism, tvångssyndrom och andra psykiatriska diagnoser.

Det framgår i intervjustudien Lyssna på oss ungdomar som organisationen Hjärnkoll och nätverket NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, har genomfört bland unga mellan 12 och 19 år.

Intervjuerna visar att det finns stora brister i ungas inflytande och delaktighet i stödinsatserna från samhället. Detta bekräftas även i tidigare studier, bland annat Barn äger-studien som Myndigheten för delaktighet gjorde våren 2014.

I debattartikeln uppmanar Rickard Bracken, projektledare vid Hjärnkoll, och Anki Sandberg, samordnare vid nätverket NSPH, alla som har i uppdrag att stötta barn och unga med psykisk ohälsa att skaffa mer kunskap och öppna dörren för delaktighet. Det minskar risken för utslagning i tidig ålder och gör det möjligt för fler unga att förverkliga sina framtidsdrömmar.

Rickard och Anki betonar också att politiker och beslutsfattare borde satsa de resurser som behövs för att öka kunskapen om psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser bland barn och unga.

Läs hela debattartikeln på Sydsvenskans hemsida >>

Läs rapporten >>


Dela detta: