Debatt: Barnen som offras i den svenska skolan

”Vi uppmanar regeringen att tillsätta en kommission som får i uppdrag att se över stödet till elever med funktionsnedsättningar som Aspergers syndrom, autism, Tourettes syndrom, ADHD och dyslexi”

Det här skriver Jiang Millington, Måns Möller, Malin Holm och Bo Hejlskov Elvén, Attentions Anki Sandberg med flera i en nyligen publicerad debattartikel på svt opinion.

Oförståelsen för de osynliga funktionsnedsättningarna gör barnen utsatta, både för vuxnas orimliga krav och för andra elevers negativa reaktioner på att barn med exempelvis ADHD och Aspergers syndrom har svårt för att läsa av sociala koder och är sämre på att kommunicera än sina jämnåriga.

FN är också oroad över att det i rapporter framkommer att det finns barn som behöver omfattande stöd som inte får det och därför inte kan gå i skolan.

Läs hela debattartikeln >>


Dela detta: