Attention deltog i manifestation för barn i behov

Idag samlades hundratals människor på Sergels torg I Stockholm för att delta i nätverket Barn i Behovs manifestation ”Barnen som offras i den svenska skolan”. Riksförbundet Attention var på plats med banderoller och ordföranden Anki Sandberg var en av talarna.

Syftet med manifestationen var att uppmana den svenska regeringen att säkerställa att alla barns rätt till utbildning garanteras och omfattar även de barn som har en funktionsnedsättning. Plakat med kraftfulla budskap vajade i vinden och både kämpaanda och uppgivenhet kändes i luften.

Mikrofonen gick varm

Komikern Måns Möller som var konferencier  hade fullt sjå med att vägleda publiken igenom en späckad talarlista. Bente Danielsson – en av initiativtagarna till nätverket Barn i Behov – levererade ett kraftfullt öppningstal följt av gripande sång och musik av Peter Hallström. Riksförbundet Attentions ordförande Anki Sandberg manade till handlingskraft här och nu:

– Precis som Fridolin nämner så är en kommission som får i uppdrag att se över och förbättra stödet till elever med exempelvis Aspergers syndrom, autism, Tourettes syndrom, ADHD, ADD, språkstörning och dyslexi ett angeläget förslag. Det behövs och det snarast! Men i avvaktan på denna finns det en hel del som kan göras här och nu. Där tycker vi att skolan måste börja ta barnens behov på allvar och göra allt de kan för att förbättra skolsituationen. Att lyssna på föräldrarna, använda befintlig teknik på ett bra sätt, anpassa läxor och scheman efter elevens förmåga kräver inga riksdagsbeslut och borde vara en självklarhet.

Frågestund med Gustav Fridolin

Höjdpunkten för manifestationen var när utbildningsministern Gustav Fridolin deltog i en frågestund. Han var noga med att ta på sig ansvaret för skolsituationen och underströk att de politiska partierna måste sluta att skylla på varandra. Han gjorde klart för åhörarna att han är medveten om vilket slit både föräldrar, intresseorganisationer och andra nätverk lägger ner för att få till en förändring.

Fridolin fick med sig en rapport som Barn i Behov låtit göra där de har granskat 150 kommuners sätt att ge ut riktad stödpeng till elever som behöver, så kallade tilläggsbelopp.

manifestation

Attention på plats på manifestationen

 


Dela detta: