KIND söker deltagare till studie om AST

Vill du eller ditt barn delta i social färdighetsträning för barn och unga med autismspektrumtillstånd (autism, aspergers syndrom, atypisk autism)?

Projektet KONTAKT genomförs just nu i samarbete mellan BUP i Stockholms läns landsting och KIND (Center for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet). KONTAKT är en social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar med högfungerande AST. I det här grupprogrammet får barnet bland annat träna sig i att ta kontakt, att förstå och följa regler och att utveckla sin problemlösningsförmåga. Barnet får även öva upp sin förmåga om medvetenhet om sig själv och andra.

Vem kan vara med i KONTAKT? Barn mellan 8-12 år och tonåringar mellan 13-17 år kan vara med i studien. Barnet ska en ha diagnos inom autismspektrumtillstånd i kombination med ADHD, depression eller ångest. Barnet ska vara normalbegåvat och ha goda kunskaper i svenska. En förutsättning är att barnet är motiverat att arbeta med sina svårigheter samt att föräldrarna är positiva till insatsen.

Har du frågor eller vill anmäla dig? Kontakta Nora Choque Olsson. Tel: 070-164 38 90, e-post: nora.choque-olsson@ki.se

Läs mer om projektet KONTAKT >>


Dela detta: