Studie: Påverkas du negativt av ADHD?

På Internetpsykiatrienheten vid Psykiatri Sydväst Stockholm pågår just nu en studie där man undersöker om Internetbehandling med KBT kan hjälpa vuxna (över 18 år) med ADHD. Denna terapiform har tidigare visat på lovande resultat för vuxna med ADHD.

Man jämför hur två olika former av denna behandling påverkar vanliga svårigheter vid ADHD, till exempel impulsivitet, koncentrationsproblem och förmåga att hantera vardagen. Ett krav för deltagande är fastställd diagnos efter utredning.

Är du intresserad av att delta i studien?

För anmälan och för ytterligare information:

www.internetpsykiatri.se >>


Dela detta: