Bristande tillgänglighet klassas som diskriminering

Från och med den 1 januari 2015 ingår ”bristande tillgänglighet” som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Lagändringen ska bidra till en ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, för att på så sätt undvika att de utestängs från samhället.

Bristande tillgänglighet innebär att en verksamhet inte utför rimliga tillgänglighetsåtgärder för personer med funktionsnedsättningar. Det kan handla om att utjämna trösklar, att läsa upp en meny på en restaurang eller att erbjuda de hjälpmedel som behövs för att kunna delta i skolan eller på jobbet.

Enskilda personer med funktionsnedsättning har rätt att ställa krav på tillgängligheten inom bland annat restaurang, butik, utbildning och hälso- och sjukvård. Den som är ansvarig för en verksamhet är nu skyldig att vidta skäliga åtgärder så att verksamheten blir tillgänglig för de här personerna.

Lagändringen omfattar alla områden som diskrimineringslagen täcker, med undantag för tillhandahållandet av bostäder.

Läs mer på DO:s hemsida >>


Dela detta: