Attention förespråkar individuell körkortsprövning

ADHD yttrar sig olika hos olika individer, men påverkar generellt sett uppmärksamheten, koncentrationsförmågan och impulskontrollen. Vissa personer tar medicin, andra inte. En del får sin diagnos som barn, andra kan få den i vuxen ålder när de redan tagit körkort.

För personer med bland annat ADHD och Asperger krävs ett särskilt läkarintyg, som ska skickas in till Transportstyrelsen. De flesta får sedan klartecken att börja övningsköra.

– Men Transportstyrelsen är väldigt sträng mot personer som tar eller har gjort uppehåll i sin medicinering. De måste i sina läkarintyg kunna styrka att de är stabila och kan fungera i trafiken, uppger den intressepolitiska ombudsmannen Anna Norrman på Attention.

Hennes uppfattning är att mediciner ofta gör livet enklare för personer med ADHD. Att det bidrar till bättre livskvalitet, mindre användning av droger och mindre risk att begå självmord hos människor som annars kämpar med det.

– Men, inskärper hon, alla har inte behov av medicin.

På samma sätt är det inte säkert att personernas förmåga att köra bil påverkas av att de har ADHD. Alla har exempelvis inte problem med impulskontrollen. ADHD yttrar sig på olika sätt, tillfogar Anna Norrman.

– Därför har vi förespråkat individualiserade planer när personer med neuropsykiatriska funktionshinder vill ta körkort.

Läs hela artikeln på Transportarbetarens hemsida >>

Läs mer om Attentions projekt Körkortskoll >>


Dela detta: