Attention uppdaterar all information enligt DSM-5

DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, är det diagnossystem som används vid diagnostisering av bland annat NPF. DSM-5 är den senaste versionen och har relativt nyligen översatts till svenska.

Klassificeringen av olika NPF-diagnoser har förändrats avsevärt, ADD har tagits bort, likaså Aspergers syndrom. Det finns också exempel på hur NPF kan te sig för vuxna, något som tidigare saknats. I och med att DSM-5 publicerats kommer Attention uppdatera hemsida och trycksaker. Det kommer också finnas informationsblad att ladda ner inom kort.

För den som vill veta mer redan nu finns information på www.dsm5.org och i boken “Mini-D 5 – diagnostiska kriterier enligt DSM-5®”.


Dela detta: