Fel slutsatser av forskning stigmatiserar bilförare med adhd

Bilförare med adhd är inte inblandade i trafikolyckor i den utsträckning man tidigare trott.

Studier visade att risken för inblandning i trafikolyckor skulle varit tre till fyra gånger större, något trafiksäkerhetsforskaren Truls Vaa menar är felaktigt.

Vaa uttalade sig nyligen på Transportforum och anser att man dragit fel slutsatser av den forskning som gjorts och att det lett till negativa konsekvenser.
– Det har bidragit till stigmatisering av människor med adhd, säger Truls Vaa.

Ny data visar visserligen att risken för inblandning i trafikolyckor är något större, men betydligt lägre i jämförelse med personer med alkoholism eller sömnapné.

Läs mer på www.vt.se >>

 


Dela detta: