Försäkringskassan tydliggör föräldraansvar

Det har tidigare varit svårt att få grepp om vad Försäkringskassan menar med ett ”normalt föräldraansvar” inom assistansersättningen. Nu har det gått ut ett förtydligande som innebär att det ska bli lättare att bedöma om ett barn med funktionsnedsättning har rätt till personlig assistans eller assistansersättning.

Enligt Försäkringskassan har det tidigare varit svårt att – i de enskilda fallen – bedöma vad som är normalt föräldraansvar och vad som inte är det, mycket på grund av att alla barn är så olika. Därför har man nu analyserat domar från Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna för att kunna fastställa vad det ”normala föräldraansvaret” egentligen innebär.

Attentions ordförande Anki Sandberg säger i en kommenterar:
– Utmärkt att Försäkringskassan förtydligar vad som menas med normalt föräldraansvar. Många föräldrar kontaktar oss för att de reagerat mot att myndigheten i sina bedömningar ställer väldigt höga krav på föräldrarna. Rätten till assistans har tillkommit för att avlasta familjen och är viktig för barn och ungas möjlighet till normala familjerelationer.

– Vi är också positiva till att man går vidare och gör ytterligare analyser för att komma fram till rimliga och gemensamma bedömningar som täcker in alla åtgärder som föräldrar kan ansöka om. Viktigt att understryka är dock att de generella riktlinjerna inte kan ersätta de individuella bedömningarna.

Försäkringskassans pressmeddelande >>


Dela detta: