”Lyssna på mig!” – Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar berättar om sin skolsituation

Riksförbundet Attention har genomfört en enkätundersökning riktad mot skolelever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 383 elever svarade på enkäten, och det framkommer tydligt att de efterfrågar mer kunskap om NPF bland sina lärare, och en önskan om att vara mer delaktiga i sin undervisning.

I enkäten uttrycker många elever en vilja att ha mer att säga till om och bli lyssnade på, inte minst när det gäller vilket extra stöd man vill få. 55 % svarar att de flesta eller en del lärare vet tillräckligt om NPF, men så många som 31 % svarar att ingen vet tillräckligt.

”Ta reda på saker om diagnosen och behandla eleven därefter. Det är viktigt att man inte blir behandlad som om man vore hopplös.”

”Inte säga titta på mig när jag pratar med dig. Jag ritar ofta och verkar frånvarande för att kunna sitta kvar på stolen och lyssna.”

Det extra stöd som är vanligast att få är att få sitta i mindre grupp och arbeta (32 %). Eleverna berättar att det extra stöd som de får bland annat gör att de når bättre betyg, kan koncentrera sig bättre, känner sig mindre stressade, och att skolan blir roligare. Att bli lyssnad på och få det stöd som man behöver har en grundläggande betydelse för elevens skolarbete och upplevelse av skolan. 31 % svarar dock att de inte får något extra stöd alls.

Attentions kommentarer

– Enkäten visar att eleverna ofta själv vet vad de behöver för att skolan ska fungera och det hoppas vi att allt fler skolor ska utgå från. Att eleverna får vara delaktiga i skolutvecklingen är centralt, och det arbetar vi för att utveckla genom vårt projekt ”Min skola”, säger projektledare Karin Forsberg.

– Enkäten bekräftar bilden att det behövs ett kunskapslyft kring NPF för att lärarna ska kunna engagera och entusiasmera eleverna på rätt sätt, säger Anna Norrman, intressepolitisk ombudsman på Riksförbundet Attention.

Rapporten gjordes som en del av Attentions projekt ”Min skola”. Hela rapporten går att läsas här >>

För mer information kontakta:

Anna Norrman, intressepolitisk ombudsman
Tfn 08-120 488 06

Karin Forsberg, projektledare ”Min skola”
Tfn 08-120 488 18


Dela detta: