NPF-kunskaper hos lärare bidrar till mer engagerade elever

Attention genomförde nyligen en enkätundersökning bland skolelever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

383 elever svarade på enkäten och det framkom tydligt att de efterfrågar mer kunskap om NPF bland sina lärare. 31 % av eleverna svarade att lärarna inte vet tillräckligt. Enkäten visar också att det finns en önskan hos eleverna om att vara mer delaktiga i sin undervisning.

Många uttrycker även att de vill ha mer att säga till om och bli lyssnade på, inte minst när det handlar om vilket stöd eleven vill ha och behöver.

– Enkäten visar att eleverna ofta själv vet vad de behöver för att skolan ska fungera och det hoppas vi att allt fler skolor ska utgå från. Att eleverna får vara delaktiga i skolutvecklingen är centralt, och det arbetar vi för att utveckla genom vårt projekt ”Min skola”, säger projektledare Karin Forsberg.

Undersökningen genomfördes som en del i Attentions projektet ”Min skola”. Rapporten “Lyssna på mig” kan du läsa i sin helhet på projektets egen sida, under ikonen ladda ner material.

Läs pressmeddelandet >>


Dela detta: