NSPH startar diskrimineringsprojekt

Johanna och Cecilia i NSPH:s diskrimineringsprojekt

NSPH:s Johanna Wester och Cecilia Asklöf.

NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, har startat upp projektet ”Din rätt” där ett av målen är att undersöka omfattningen av diskriminering av personer med psykisk ohälsa.

Bakgrunden är att nära hälften av alla med psykiska funktionsnedsättningar upplever att de någon gång blivit orättvist behandlade när de sökt hjälp i sjukvården eller i psykiatrin. Många har även känt sig orättvist behandlade på arbetet eller i samband med utbildningar.

Projektet leds av Johanna Wester som har arbetat med mänskliga rättighetsfrågor i flera olika sammanhang. Även Cecilia Asklöf medverkar i projektet. Cecilia är jurist och kommer senast från en anställning hos Riksdagens utredningstjänst.

– Det är både viktiga och intressanta arbetsuppgifter som vi har framför oss, bland annat kommer vi att hålla utbildningar för att föra ut kunskap om hur diskriminering på grund av psykisk ohälsa kan se ut och så hoppas vi att folk vill dela med sig av sina egna erfarenheter av diskriminering till oss, säger Johanna Wester i en kommentar.

– Givetvis får de som berättar om sina erfarenheter vara anonyma. Dessa historier kommer att bli en viktig kunskapsbank för oss som arbetar med det här. Det kan handla om diskriminering i vården, i arbetslivet eller inom andra samhällsområden. Det är emellertid viktigt att betona att den här tjänsten kommer att vara begränsad till just rådgivning, eftersom vi inom projektets ram inte har möjligheten att driva ett ärende, men vi kommer att hjälpa till i kontakterna med olika aktörer, till exempel Diskrimineringsombudsmannen, patientnämnder med flera, så att de som vill kan få ta sin sak vidare.

Läs mer om projektet “Din rätt” >>

Få gratis rådgivning av jurist >>


Dela detta: