Personer med språkstörning får inte rätt stöd

Attention genomförde i slutet av 2014 en enkätundersökning riktad till personer med språkstörning och deras anhöriga.

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur de berörda upplever sin situation och vilka insatser som behövs för att förbättra den. Enkäten besvarades av nästan 600 personer där drygt hälften hade en grav eller medelsvår språkstörning. Majoriteten hade också en annan neuropsykiatrisk diagnos, vanligen ADHD eller autismspektrumtillstånd. De flesta, 73 %, var under 18 år och gick i vanlig grund- eller gymnasieskola.

Enkätsvaren visade på följande stödinsatser som målgruppen främst är i behov av:

  1. Behovet av ett kunskapslyft
  2. Bättre hjälp och stöd i skolan
  3. Tidiga insatser
  4. Föräldrastöd
  5. Behov av stöd för att bli fullt delaktig i samhället
  6. Attitydförändring

– Språkstörning är relativt vanligt och förekommer hos 6 % av alla barn, säger Attentions ordförande Anki Sandberg i en kommentar. Upp till 2 % av alla skolbarn har en grav språkstörning som ger sådana svårigheter att skolgången bör anpassas. Med hjälp av den här enkäten ska vi på Attention jobba vidare med att föra ut kunskap och verka för ett bättre samhällsstöd för denna grupp.

Läs rapporten i sin helhet här.

Läs pressmeddelandet >>


Dela detta: