Rapport “Lyssna på mig!”

Riksförbundet Attention har genomfört en enkätundersökning riktad mot skolelever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 383 elever svarade på enkäten, och det framkommer tydligt att de efterfrågar mer kunskap om NPF bland sina lärare, och en önskan om att vara mer delaktiga i sin undervisning.

I enkäten uttrycker många elever en vilja att ha mer att säga till om och bli lyssnade på, inte minst när det gäller vilket extra stöd man vill få. 55 % svarar att de flesta eller en del lärare vet tillräckligt om NPF, men så många som 31 % svarar att ingen vet tillräckligt.

Ladda ner


Dela detta: