SIP – skyldighet och möjlighet

Ökad specialisering inom vård- och omsorgssektorn ställer höga krav på professionerna när det kommer till planering och effektivt samarbete.

Sedan 2010 är personer som ger insatser från socialtjänst eller sjukvård skyldiga att samordna insatserna när det behöver, en SIP – Samordnad Individuell Plan. Det gör också att personer som behöver en SIP och deras anhöriga, har större möjlighet att påverka både vård och stöd.

Nu finns det en självinstuderande webbutbildning i SIP för att hjälpa organisationer att genomföra effektiva planer finns. Det finns också en egen avdelning för allmänheten med information och material.

Läs mer på www.i-nod.se/sip


Dela detta: