Vilket stöd behöver personer med språkstörning?

Riksförbundet Attention genomförde i slutet av 2014 en enkätundersökning riktad till personer med språkstörning och deras anhöriga. Undersökningen hade fokus på vilket stöd som efterfrågas. Majoriteten av de 600 personerna som deltog i undersökningen visade sig uppleva att omgivningen inte förstår hur funktionsnedsättningen fungerar. De får heller inte det stöd som behövs.

I rapporten ”Språkstörning en okänd och missförstådd funktionsnedsättning” pekar Attention på de stödinsatser som målgruppen främst är i behov av.

Ökad kunskap om språkstörning visade sig stå allra högst upp på önskelistan hos de tillfrågade. Ökad kunskap skulle underlätta för dem i skolan, på arbetet och i övrigt i deras vardag. Information behöver nå nyckelgrupper som lärare, vårdpersonal och tjänstemän på myndigheter – men också samhället i stort.

På andra plats kom bättre hjälp och stöd i skolan. Av svaren framgår tydligt att majoriteten av dessa elever inte förväntas nå målen i skolan. Familjerna behöver tydligare information från skolorna om vilken hjälp, kompensatoriska hjälpmedel och anpassningsmöjligheter som finns att få. Mer stöd efterfrågas i form av specialutbildade lärare, språkstörningstolk och logopedstöd.

Många hjärtskärande vittnesmål om barn som far illa pga. bristfälligt stöd framkom i enkäten.
Här är två av rösterna:

Bara för att man har språkstörning så innebär det inte att man är svagare intellektuellt. Vår dotter får inte utbildning på en högre nivå, då lärare misstror hennes förmågor p.g.a. talet.

Att allt i vardagen blir en kamp och inget går lätt ger kraftig ångest och massor av tårar och bröstsmärta.

Det vi önskar oss mest av allt är respekt och förståelse från andra människor, så att barnet slipper träffa empatilösa människor i sin omgivning.”

Attentions förbundsordförande Anki Sandberg kommenterar samhällets låga kunskap om språkstörning:

– Språkstörning är relativt vanligt och förekommer hos 6 % av alla barn. Upp till 2 % av alla skolbarn har en grav språkstörning som ger sådana svårigheter att skolgången bör anpassas. Med hjälp av den här enkäten ska vi på Attention jobba vidare med att föra ut kunskap och verka för ett bättre samhällsstöd för denna grupp.

Läs rapporten i sin helhet här.

För mer information kontakta:
Anna Norrman, intressepolitisk ombudsman
Tfn 08-120 488 06


Dela detta: