Attention lyfter språkstörning med utredare

Nationella utredningsteamet

Jan Sydhoff och hans utredningsteam.

Attention har i dagarna träffat Jan Sydhoff – den nationella samordnare som ska stärka kvaliteten i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar.

Det var Attention som initierade mötet med Sydhoffs utredning för att lyfta frågan om språkstörning. Bakgrunden är Attentions nyligen publicerade enkät om vilka svårigheter medlemmarna upplever kring språkstörning. Från Attentions sida deltog ordförande Anki Sandberg och Anna Norrman, intressepolitisk ombudsman.

Det var ett väldigt positivt möte, och vi tyckte att den nationella samordnaren och hans utredningsteam visade stort intresse för frågorna och för Attentions verksamhet, säger ordförande Anki Sandberg i en kommentar. I enkäten framkom vikten av satsning på en kompetenshöjning hos nyckelgrupper som lärare, vårdpersonal och anställda på myndigheter. Där kände vi stöd från utredaren, som också kan tänka sig ett mer proaktiv roll för SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten).

Utredningen har fått förlängt till april 2016. Ett första delbetänkande kommer att presenteras den 15 april i år. Det finns med andra ord fortfarande tid att påverka de förslag som kommer att läggas och Attention arbetar vidare med dessa frågor. Den 18 april träffar Attention SPSM för att diskutera hur det specialpedagogiska stödet kan förbättras.

Läs mer om utredningen här >>

Läs mer om Attentions enkät >>


Dela detta: