Attention reagerar på artikel om Putin och Asperger

Under fredagen cirkulerade det i flera stora tidningar uppgifter om Putins personlighet kopplat till Aspergers syndrom.

Attentions intressepolitiska ombudsman Anna Norrman reagerade och svarade Aftonbladet på följande sätt:

Hej,

Riksförbundet Attention reagerar på att ni i en artikel beskriver Putins personlighet som att han har Aspergers syndrom. Även om ni anser att detta har nyhetsvärde så borde ni tagit er en funderare på hur ni framställer psykiatriska funktionsnedsättningar och psykiska sjukdomar i tidningen. Varför ska en politisk ledare behäftas med en psykiatrisk diagnos?

I en studie som Örebro universitet gjorde i samband med mordet på Anna Lindh konstaterades att medier ofta såg människors psykiska sjukdom som orsak till våldsdåd. Detta trots att vetenskapliga studier inte kunnat påvisa något sådant samband. Media sprider således en falsk bild att psykisk sjukdom är lika med farlighet. Hjärnkoll och NSPH har reagerat på hur media framställer psykisk ohälsa, se länk http://www.journalisten.se/debatt/nyansera-valdsbilden-av-psykisk-ohalsa

Sverige har anslutit sig till, och är bunden av, en FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Genom artikel 8 har vi åtagit oss att bekämpa fördomar mot personer med funktionsnedsättning. Detta bör rimligen gälla media också.

Vi på Attention inser att Journalistförbundets pressetiska regler inte omfattar funktionsnedsättning (punkt 10) men uppmanar tidningen att tillämpa riktlinjerna även för personer med funktionsnedsättning.

Vänliga hälsningar

Anna Norrman
Intressepolitisk ombudsman
Riksförbundet Attention


Dela detta: