FN kritiserar situationen för barn med funktionsnedsättningar

FN:s barnrättskommitté uttrycker i sin senaste rapport stark oro när det gäller livsvillkoren för barn med funktionsnedsättningar i Sverige.

Oron gäller bland annat användningen av tvångsåtgärder, som tvångsbälte och isolering inom den psykiatriska tvångsvården och att det inte finns en systematisk strategi för hur barn med funktionsnedsättningar ska göras delaktiga i beslut som rör dem själva.

Kommittén uppmanar Sverige att agera på flera områden bland annat när det gäller skola och delaktighet. Sverige uppmanas att vidta snabba rättsliga åtgärder och anslå nödvändiga resurser för att säkerställa att alla barn, inklusive barn med funktionsnedsättningar, ges möjlighet och få adekvat stöd för att utvecklas till sin fulla potential.

– Det här mycket viktiga frågor för oss i Attention, säger ordförande Anki Sandberg i en kommentar till rapporten. Alla barn måste ha samma möjligheter att utvecklas så långt som möjligt i skolan.

I rapporten påpekas också att kunskaper om funktionsnedsättningar måste finnas med i lärar- och rektorsutbildningar, för att skolan redan på ett tidigt stadium ska kunna uppmärksamma och tillfredsställa särskilda behov hos barn.

– Vi utgår från att regeringen tar FN:s uppmaningar på allvar och ser fram emot att ta del av dess förslag när det gäller förbättringar för barn med funktionsnedsättning. Ett första viktigt steg är att göra barnkonventionen till lag.


Dela detta: