Kunskapsguiden uppmuntrar till samverkan

Barn och unga med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa behöver stöd i ett tidigt skede och ofta från olika verksamheter. Behovet av samverkan kring de här barnen är därför stort. Nu lanserar Kunskapsguiden ett nytt tema kring just samverkan och vem som ansvarar för vad.

kunskapsguiden.se – som är en myndighetsgemensam webbplats – finns nu samlad information som har tagits fram efter önskemål från vården, omsorgen och brukarorganisationer. Tanken är att den ska inspirera och öka kunskapen om ansvar kring samverkan. Informationen riktar sig främst till hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan.

Läs mer på www.kunskapsguiden.se >>


Kunskapsguiden är en nationell plattform som samlar kunskap inom evidensbaserad praktik, missbruk och beroende, psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre. Kunskapsguiden är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med bland annat Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.


Dela detta: