Lärarna måste undervisa lättförståeligt

Lärarna måste göra undervisningen lättförståerligI juli 2014 gjordes en förändring i skollagen. Den innebär att elever som riskerar att inte nå kunskapskraven ska få stöd genom extra anpassningar. Det här handlar om att lärarna måste göra undervisningen begriplig, menar två rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Den nya lagstiftningen handlar helt enkelt om att göra undervisningen tillgänglig. På så sätt är den förebyggande och borde leda till att färre elever behöver särskilt stöd, säger Lennart Rådbrink, en av rådgivarna på SPSM.

– Det här kan bli en stor förändring. Den pekar på lärarens skyldighet att undervisa så att eleverna förstår, resonerar Wern Palmius. Det är inte rimligt att uppemot hälften av eleverna i en klass är ”särskilda”. Då måste jag som lärare ändra min undervisning och flytta mig dit där eleverna är.

För rektorn innebär de nya reglerna en skyldighet att lägga sig i undervisningen, eller åtminstone ta reda på att den är begriplig.
– Rektorn har nu fått ett verktyg för att diskutera pedagogik, säger Wern Palmius, och tillägger att det även blir specialpedagogernas uppgift att ta reda på om undervisningen bedrivs på ett sätt så att alla elever kan ta till sig den.

Från och med 1 januari i år klassas bristande tillgänglighet som diskriminering. Lennart och Wern poängterar att den här nya diskrimineringslagstiftningen borde gå att använda vid brist på extra anpassningar. Med SPSM:s resonemang skulle den elev som inte ges möjlighet att hänga med i undervisningen vara utsatt för diskriminering.

Läs mer på www.lararnasnyheter.se >>

Attention har under 2014 tagit fram en skolplattform med förslag på hur vi kan skapa en skola som fungerar för alla.
Bläddra i den här >>


Dela detta: