SAC – ett nybildat forskningsnätverk

SAC logotypeAktiva forskare har bildat Scandinavian ADHD Consortium (SAC) för professionella som vill utbyta erfarenheter och kunskap om ADHD. SAC vill arbeta för att främja kunskapsdelning om klinisk erfarenhet och forskning inom ADHD på ett nytt och effektivt sätt.

Målet är att nya kunskaper snabbt ska nå yrkesverksamma som arbetar med ADHD, så att patienterna kan få bästa möjliga vård.

– SAC kommer att ge en översikt av vad som finns när det gäller forskning om ADHD i Skandinavien, berättar ordföranden Tanja Guldberg -Kjär. Därigenom kan unga forskare lätt hitta andra forskare som de kan kontakta. Genom att främja tvärvetenskapligt samarbete hoppas vi öka kunskaperna hos alla dem som ger vård, stöd och utbildning till personer med ADHD.

En god hjälp i detta är föreningen online fackbok ”SACipedia” som ständigt uppdateras. Sidan har också ett flertal informativa filmer där ledande experter delar med sig av sina kunskaper om utredning och behandling. Texterna är på danska och engelska.

SAC täcker i dag Danmark, Norge och Sverige, men yrkesverksamma från andra länder är också välkomna. De yrkesgrupperna som direkt involverats är psykiatriker och psykologer, men SAC vill få med även allmänläkare, socialarbetare, sjuksköterskor och lärare.

– Vi ser mycket positivt på att ett nätverk av det här slaget bildas, säger Attentions ordförande Anki Sandberg. Det behövs tvärprofessionella kontakter som kan bygga broar mellan olika experter, så att ny kunskap snabbt sprids.

Mer information finns på www.sac-adhd.com >>


Dela detta: