Samhällsguiden – en hjälp bland lagar och rättigheter

Attentions projekt Egen styrka vill uppmärksamma föräldrar till barn med Aspergers syndrom och de utmaningar den här gruppen möter. Förutom oron för barnet möter de ofta på svårigheter när de försöker ta sig fram bland lagar och olika direktiv. För att underlätta har Attention tagit fram Samhällsguiden, en skrift som överblickar de lagar som gäller och vilka rättigheter man har som förälder till ett barn i behov av extra stöd.

I en enkätundersökning som genomfördes i projektet förra året framgick det att ett stort stressmoment för mammorna och papporna var att förstå vilken hjälp man kunde förvänta sig av samhället och hur långt det egna föräldraansvaret ska sträcka sig. Vart vänder man sig när orken tryter och man behöver avlastning, stöd och eventuellt bidrag för att få vardagen att gå ihop?

– Med anledning av de svar som vi fick i enkäten valde vi att ta fram två skrifter. En skrift med grundläggande information om Aspergers syndrom och en så kallad samhällsguide. Samhällsguiden är tänkt att peka på de olika instanser som har i uppdrag att möta de behov som finns hos oss föräldrar och våra barn, säger Cecilia Brusewitz, projektledare för Egen styrka.

Syftet med Samhällsguiden är bland annat att ge lättillgänglig information om Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagar som styr de beslut som tas ute i kommunerna och landstingen. Skriften uppmuntrar också till att ta reda på vad som gäller där man själv bor.

Skrifterna Samhällsguiden och Vad är Aspergers syndrom? kan beställas från Riksförbundets Attentions webshop och även laddas ner som PDF från Egen styrkas projektsida, under ikonen “Ladda ner material”.

Läs pressmeddelandet >>

 

Samhällsguiden och Vad är Asperger?

 

 


Dela detta: