Skriften Samhällsguiden – en guide i myndighetsdjungeln

Att få ett barn med funktionsnedsättning innebär för många föräldrar ett merarbete som går vida utöver vanligt föräldraansvar. Förutom oron för barnet – som har andra förutsättningar än sina jämnåriga – så reser sig för många föräldrar en svårforcerad snårskog av kontakter med olika instanser. Nu kommer Riksförbundet Attention till undsättning med skriften Samhällsguiden som ger en överblick över vilka lagar som gäller och vilka rättigheter man har som förälder till ett barn med behov av extra stöd.

Samhällsguiden är producerad i Allmänna arvsfonds-projektet Egen styrka – ett projekt tänkt att uppmärksamma föräldrar till barn med Aspergers syndrom och de särskilda utmaningar som gruppen möter.

– Det är inte ovanligt att föräldrar pratar om myndighetssverige som en djungel av otydliga direktiv där man ständigt blir hänvisad vidare, säger Cecilia Brusewitz, projektmedarbetare i Egen styrka med medel från Allmänna arvsfonden.

I en enkätundersökning som projektet initierade förra året så framgick det att ett stort stressmoment för mammorna och papporna var att förstå vilken hjälp man kunde förvänta sig av samhället och hur långt det egna föräldraansvaret ska sträcka sig. Vart vänder man sig när orken tryter och man behöver avlastning, stöd och eventuellt bidrag för att få vardagen att gå ihop?

– Med anledning av de svar som vi fick i enkäten valde vi att ta fram två skrifter. En skrift med grundläggande information om Aspergers syndrom och en så kallad samhällsguide. Samhällsguiden är tänkt att peka på de olika instanser som har i uppdrag att möta de behov som finns hos oss föräldrar och våra barn, säger Cecilia Brusewitz.

Syftet med Samhällsguiden är bland annat att ge lättillgänglig information om Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagar som styr de beslut som tas ute i kommunerna och landstingen. Skriften uppmuntrar också till att ta reda på vad som gäller där man själv bor.

– Vi förstod att det skulle vara krångligt att ta fram en översikt på grund av de regionala skillnader som finns ute i landet. Alla kommuner och landsting tolkar lagarna olika och ett tag kände vi att vi hade tagit oss an en omöjlig uppgift, säger Cecilia Brusewitz. Men arbetet har känts viktigt. Vi har exempelvis träffat alltför många föräldrar som gått flera år med sitt diagnostiserade barn och stort merarbete utan att veta att de har rätt till vårdbidrag. Och anhörigsstöd är det få som vet vad det innebär.

Skrifterna Samhällsguiden och Vad är Aspergers syndrom? kan beställas från Riksförbundets Attentions webshop och även laddas ner som PDF från Egen styrkas projektsida, under ikonen “Ladda ner material”.

För mer information kontakta:
Cecilia Brusewitz Tfn 08-120 488 11


Dela detta: