Studie: Högre dödlighet vid ADHD-diagnos

Med diagnosen ADHD löper man fördubblad risk att dö i förtid jämfört med övriga befolkningen. För dem som fått diagnosen som vuxen är risken ytterligare högre. Det visar en ny omfattande dansk studie i The Lancet.

ADHD innebär svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Diagnosen har också kopplats till riskfyllt beteende och nu har danska forskare undersökt sambandet mellan ADHD och dödlighet.

”Detta är det första beviset på ökad dödlighet bland individer med adhd”, skriver Søren Dalsgaard Professor vid Aarhus Universitet och en av forskarna bakom studien.

– Det är viktigt för individen, familjen och omgivning att veta att den här risken finns. Man kan då antingen själv försöka jobba med att kontrollera sin impulsivitet eller söka behandling, säger Sven Bölte professor i barn och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet.

Ett annat tydligt resultat i studien var att flickor och kvinnor med ADHD hade nästan dubbelt så hög risk att dö i förtid jämfört med pojkar och män med samma diagnos. Studien visar också att risken är högre för de som fick sin diagnos som vuxen. Exempelvis var risken att dö i förtid mer än fyrdubblad för personer som fick diagnosen när de var 18 år eller äldre, jämfört med en person i samma ålder utan ADHD.

– Studien poängterar vikten av tidig identifikation och evidensbaserad behandling, säger Henrik Larsson, docent i psykiatrisk epidemiologi vid Karolinska Institutet.

Läs hela artikeln på www.svt.se

Läs hela studien i The Lancet >>


Dela detta: