Attention ger ut handboken “Med Asperger på jobbet”

Hanboken "Med Asperger på jobbet"Attentions projekt Vägar till jobb har tagit fram en handbok med fakta och tips om Asperger och de utmaningar som kan uppstå i samband med olika situationer på jobbet.

Handboken vänder sig främst till arbetsgivare och kan med fördel användas vid introduktionen av nyanställda med Asperger. Även yrkesverksamma som coachar nyanställda med Asperger kan ha stor nytta av handboken.

– Att publicera materialet har varit med i projektplanen från början. Handboken gör vi för att kunna sprida informationen bredare geografiskt och göra den lättillgänglig till arbetsplatser inom alla slags yrkesområden, säger Emma Nilsson, projektledare för Vägar till jobb.

Handboken finns att beställa i Attentions webbutik >>

Attentions projekt Vägar till jobb är nu inne på sitt tredje och sista projektår. Projektet fokuserar på Aspergers syndrom och arbetslivet och jobbar för att förbättra arbetsgivares attityder gentemot arbetssökande med diagnosen. Läs mer om projektet Vägar till jobb.


Dela detta: