Delta i Attentions enkät om insatser från socialtjänst och omsorg

Hur uppfattar ni kontakter och insatser från socialtjänst och annan omsorg från kommunen? Har du sökt insatser och fick du hjälp? Ni kan fortfarande delta i vår enkät. Sista svarsdag är idag den 9 mars!

Vi vill skapa oss en bild av hur våra medlemmar uppfattar kontakten och insatserna från socialtjänst och annan omsorg från kommunen. Enkäten vänder sig till dig som har ett eller flera barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Den rör barn och unga vuxna (till 23 år) som behöver insatser från socialtjänst eller annan kommunal omsorg.  Om du har flera barn så välj ut ett av barnen som du svarar för. Du kan besvara enkäten igen om du skulle vilja svara för mer än ett barn. Du är anonym i undersökningen och vi kommer inte att eftersöka vem du är eller vad du svarat på frågorna.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Anna Norrman, intressepolitisk ombudsman på Riksförbundet Attention tel: 08-120 488 06 eller e-post: anna.norrman@attention.se

Enkäten tar 5-10 minuter att besvara. Sista svarsdag är den 9 mars. Stort tack för din medverkan!

Svara på enkäten här >>


Dela detta: