Ny lag ska stärka patientens ställning

Från 1 januari 2015 gäller en ny patientlag för dig som är patient. I den beskrivs att du ska få information om din sjukdom och om vilka behandlingar som finns, så att du också kan vara mer delaktig i din egen vård. Du ska också få information om möjligheten att välja den vård du behöver.

Lagen förtydligar kravet på vårdens informationsplikt till dig som patient. 1177 VårdguidenOavsett vem du är och vilken bakgrund du har ska vårdpersonal ge den information du behöver. Det betyder till exempel att du kan behöva en tolk eller skriftlig information, för att förstå hur en undersökning kommer att gå till. Information ska också ges till närstående där det är lämpligt.

En av nyheterna i lagen är att du som invånare kan söka öppenvård var som helst i Sverige. Det betyder att du kan välja vårdcentral eller öppen specialistvårdsmottagning för besök eller undersökning. Du kan också välja var du önskar få behandling så länge det handlar om öppenvård, det vill säga att du inte blir inlagd. Exempel på öppen specialistvård är gråstarrsoperationer.

Reglerna för den öppna specialistvården ser olika ut i landsting och regioner. När du är inne på dina regionala sidor av 1177 Vårdguiden, får du mer specifik information kring vad som gäller i just ditt landsting eller region. Det kan till exempel handla om remissregler, vårdutbud, regler för sjukresor eller kontaktuppgifter till patientnämnden.

Mer information om patientlagen hittar du på: 1177.se/patientlagen >>

 


Dela detta: