Vill du delta i vår enkät om läkemedelsuppföljning?

Den här enkäten vänder sig till dig har ett eller flera läkemedel som är kopplad till din eller dina barns neuropsykiatriska funktionsnedsättning.

Sista svarsdag är passerad så nu går det inte längre att svara på enkäten!

Syftet är att ta reda på hur Attentions medlemmar upplever information om läkemedelsbehandling och möjligheten att påverka. Enkäten består av åtta frågor som går snabbt att besvara. Om du inte berörs av frågorna ber vi dig bortse från denna enkät. Om ni är flera i familjen som medicinerar, ber vi dig besvara frågorna med utgångspunkt i en av er.

Dina uppgifter behandlas som konfidentiella. Resultatet kommer att sammanställas och användas av Attention i arbetet med att påverka Socialstyrelsens arbete med kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa.

Sista svarsdag är den 16 april. Hjälp oss sprida enkäten vidare!

Eventuella frågor om enkäten besvaras av Anna Norrman på Attentions kansli 08-120 488 00.


Dela detta: