Ny guide förenklar för personer med funktionsnedsättning

Nu lanserar Försäkringskassan en guide på sin webbplats som visar vilka ersättningar personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till.

Försäkringskassans nya guideTanken med den nya guiden är att den ska minska osäkerheten och otryggheten inför den första kontakten med Försäkringskassan. Den ska också ge en bättre förståelse för hur Försäkringskassan kan gå in och stötta, redan innan första kontakten.

– Guiden vänder sig i första hand till dem som vill öka sina kunskaper om vilket stöd Försäkringskassan kan ge. Det ska vara enkelt att få information om vilka ersättningar man kan ha rätt till, säger Försäkringskassans försäkringsdirektör Birgitta Målsäter.

Genom att svara på några frågor om sig själv, eller en anhörig i guiden, skapar den en lista över de ersättningar inom funktionsnedsättningsområdet från Försäkringskassan som kan vara aktuella. Vid varje ersättning finns en länk till beskrivande texter på webbplatsen.

Länk till guiden >>


Dela detta: