Nytryck av Attentions material om NPF riktat till barn

Nu kan Attention återigen erbjuda informationsmaterial om NPF riktat till barn. Det har varit en stor efterfrågan på informationsmaterialet som tyvärr varit slut under en längre period. Skrifterna består av tre broschyrer: en om ADHD, en om Asperger/AST och en om Tourette och finns i vår webbutik.

Broschyrerna fokuserar inte på problem utan utgår från att NPF innebär både styrkor och utmaningar. De  riktar sig huvudsakligen till barn i lågstadieåldern och består av mycket bilder och lite text, för att så många som möjligt ska kunna ta till sig innehållet.

Nyhet_barnmaterial

Till Attentions webbutik >>


Dela detta: