Rapport “Hur fungerar de kommunala stödinsatserna för Attentions föräldrar?”

Attention har gjort en rapport med fokus på kommunala insatser för föräldrar till barn med NPF. Rapporten tar avstamp i en enkät som under april besvarades av 1040 föräldrar. Bland all intressant fakta som finns i rapporten så vill Attention främst belysa hur betydelsefulla socialtjänstens och omsorgens insatser är för föräldrarna och hur viktigt det är att föräldrarna görs delaktiga i processen. Attention vill särskilt uppmärksamma att de föräldrar som själva har egen diagnos uppger att de får mindre stöd än andra.

Ladda ner


Dela detta: