Stämman fattade beslut om framtiden

Lördagen den 25 april samlades representanter från våra lokalföreningar på Attentions förbundsstämma i Stockholm. Stämman fattade beslut om vad förbundet ska arbeta med de kommande två åren och vilka som ska sitta i styrelsen och i andra arbetsgrupper.

FS_2015De 70 röstberättigade ombuden valde in fyra nya styrelsemedlemmar och gav Anki Sandberg fortsatt förtroende som förbundsordförande.

– Det är en ära att än en gång få förtroendet. Jag ser det verkligen som ett förtroendeuppdrag, sa
Anki Sandberg från scenen.

Nykomlingarna i styrelsen är Einar Härdin från Västernorrland, Inger Nilsson från Skåne och Anders Noreliusson från Gävleborg på suppleantplats, samt Eric Donell från Uppsala som går direkt in som ordinarie ledamot.

– Jag är överraskad och glad. Viktiga frågor som jag kommer lyfta är att informera personal inom både skolan och vården om bemötande av personer med NPF.

Både Madeleine Larsson Wollnik från Hisingen-Kungälv och Lena Björklund-Olofsson från Umeå går från att vara suppleanter till att bli ordinarie ledamöter.

Nytt intressepolitiskt program
Bland den mängd beslut som stämman fattade var det några hjärtefrågor som väckte extra mycket engagemang hos ombuden. Den mest betydelsefulla punkten var förstås Attentions nya intressepolitiska program som förutom några mindre justeringar klubbades igenom av stämman och kommer att tryckas upp i tid för Almedalsveckan.

– Det här intressepolitiska programmet är utformat för att vara lättillgängligt och långlivat. Det blir en jättebra grund att använda i vårt lokala arbete och vi kommer kunna känna oss stolta när vi lämnar över det till myndigheter och andra som vi för diskussion med, sa styrelseledamot Henrik Ragnevi som presenterade programmet tillsammans med Attentions intressepolitiska ombudsman Anna Norrman.

Stämman beslutade även att undersöka möjligheten till intressepolitisk utbildning för lokalföreningarna, att fortsätta arrangera vuxenläger och att sikta på att även ordna familjeläger i framtiden. Ombuden enades också om att fortsätta den påbörjade diskussionen om utbildning i gruppdynamik på höstens ordförandeseminarium.

Erfarna ombud och entusiastiska nykomlingar
Många ombud hade varit med tidigare, men det var även flera som deltog i stämman för första gången. En av dem var 26-åriga América Brulin från Lund, som är snart färdigutbildad socionom med egen ADHD-diagnos.

– Det har varit jätteroligt att vara här och se hur det fungerar. Och tack vare att man fick möjlighet att läsa in sig på alla frågor innan så har jag känt mig väl förberedd.

Billy Lindblom, som är förälder från Skaraborg, har varit med några gånger och noterade både deltagarna i stämman och förbundets förhållningssätt blir allt ungdomligare.
– Det är viktigt att samlas och diskutera de viktiga frågorna. Även om det blir avslag så tas mycket vidare till fortsatt diskussion och det tycker jag tyder på en ungdomlighet och framåtanda i förbundet.

Även Jens Petersen från Attention Stockholm talade om Attentions framtida potential:

– Attention har möjlighet att bli en stor folkrörelse i framtiden. Det är upp till oss att bestämma vart vi vill nå, sa han från scenen och möttes av applåder.

Urban Lejon och Anders Noreliusson kunde inte delta på mötet och är därför inte med på bilden.

VILKA INGÅR I FS 2015-2016 >>


Dela detta: