Viktigt förstå orsaker innan generella åtgärder sätts in i skolan

Var inte för snabb med att sätta in åtgärder från en tipslista. Lägg istället tid på att förstå orsaken. Den uppmaningen kommer från två specialpedagoger vid Aspergercenter.

Viktigt att förstå orsaker– Det finns en risk med att lägga på åtgärder direkt, utan att ha förstått själva orsaken till varför det blir som det blir för eleven. När det gäller just vår målgrupp är det extra viktig att förstå orsaken, eftersom deras svårigheter beror på att de tänker på ett annorlunda sätt, säger Carin Borg-Arvidsson.

Det är helt enkelt mycket i skolans värld som krockar med hur dessa elever fungerar.

– Ett yngre barn får kanske främst svårt med den fria leken. Ju äldre barnet är, desto besvärligare blir det med kunskapskraven. Eleven förväntas analysera, jämföra, dra slutsatser, beskriva samband – allt sådant som en person med AST har svårt för, betonar Karin Hjortsberg.

Det finns många gånger önskemål om en resursperson från lärarna men ofta saknas en plan för vad den här resurspersonen ska göra. Kanske är det så att eleven inte främst behöver stöd på lektionerna, utan i övergångarna mellan olika aktiviteter.

Läs hela artikeln från Specialpedagogik >>


Dela detta: