Projektet Nätkoll – Unga med NPF på nätet

Unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) – skiljer sig deras erfarenheter på nätet från ungas utan NPF? Vilka är nätets möjligheter och risker – och hur stärker vi ungas egna strategier på nätet? Dessa frågeställningar tar nya projektet Nätkoll sikte på nu när projektet rullat igång med full fart.

Sedan mnätkoll_webbenars 2015 är Attention Hisingen-Kungälv projektägare till Nätkoll, ett treårigt Arvsfondsprojekt. Idén väcktes när Madelein Larsson Wollnik – ordförande i lokalföreningen Hisingen-Kungälv – fick kännedom om flera unga med NPF som råkat illa ut på nätet.

– Jag hörde flera upprörande historier från föräldrar i lokalföreningen om vad som hänt deras unga på nätet. Jag fick en stark känsla av att just våra barn med NPF drabbas hårdare. Till slut bestämde jag mig för att ta tag i saken och jag började skissa på en projektplan inne i mitt huvud, säger Madelein.

När projektansökan skulle formuleras på riktigt så frågade Madelein Karin Torgny om hon ville vara projektledare. Karin som är rutinerad i projektsammanhang och arbetat med närliggande frågor i andra projekt tackade genast ja.

– Jag tyckte projektidén kändes spännande och jag tror det ligger helt rätt i tiden. Barn och ungas vanor på nätet är ett aktuellt ämne, men det är tydligt att gruppen med NPF ännu inte utforskats, säger Karin.

Mer om projektet
Projektets målgrupp är barn och unga med NPF och deras föräldrar. Men också föreningsaktiva inom Attention och yrkesverksamma som möter målgruppen. Den övergripande tanken med projektet är att öka tryggheten på nätet för unga med NPF men också för vuxna som möter dem. Nätkoll vill visa på nätets positiva möjligheter, men också på riskerna. Nyckeln till att projektet blir framgångsrikt tror både Karin och Madelein är att få föräldrarna delaktiga och att lyckas få till ett bra ömsesidigt samtal mellan de unga och vuxna.

– Det är här inget projekt där de vuxna ska tala om för de unga hur saker är. Det är de unga som vet vad som sker på nätet, vuxna är inte lika snabba att hänga med på vad som gäller på t ex sociala medier. Men vuxnas attityder är viktiga, och ansvaret att skapa ett tillitsfullt samtalsklimat är vårt, säger Karin.

Projektet har knutit till sig värdefulla samarbetsparters såsom polis, Studieförbundet Vuxenskolan, Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn (ATSUB), Svenska Kyrkan, Kompetenscentrum för brottsutsatta, internetforskare Umeå universitet samt Statens Medieråd. Projektledarna kommer också ta hjälp av en referensgrupp bestående av unga med NPF.

Framtiden
Madelein och Karin ser med tillförsikt på projektets framtid. Deras egna engagemang, kunskap och personliga erfarenheter inom området kombinerat med referensgruppernas klokheter kommer räcka långt.

– Det räcker nog hela vägen! När projektet avslutas om tre år så är vår förhoppning att alla vet vad Nätkoll är. Jag hoppas också att myterna om att skärmtid är farligt är spräckta, avslutar Madelein.

LÄS MER OM PROJEKTET HÄR >>


Dela detta: