Kampanj om skolan och NPF

I oktober är det dags för Attention Skolkoll – en kampanj med extra fokus på hur svensk skola fungerar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

– Vi har alltid pratat skola i det här förbundet, säger ordförande Anki Sandberg. skolkoll_webbenDet nya är att vi i höst i samarbete med våra lokala föreningar vill göra en systematisk granskning hur skolan fungerar för våra barn.

Attentions mål är en skola som ser olikheter som tillgångar och där det finns resurser, kunskap och kompetens att möta varje elev utifrån dennes unika förutsättningar. Tidigare insatser och individuellt anpassat stöd ska vara en självklarhet.

– Vi känner oss starka när vi planerar för denna skoloffensiv, säger Anki Sandberg. Vi har redan sedan tidigare formulerat våra krav i en skolplattform och vi driver utvecklingsprojektet Min skola. Med de kunskaperna som grund vill vi påverka skolans beslutsfattare. Och vi vill göra det i samverkan med andra som vill ungefär detsamma.

Mer om satsningen Skolkoll finns att läsa på hemsidan från och med juni.

Skolkoll kommer sätta extra fokus på:

  • Lärarnas kompetens och bemötande av elever med NPF
  • Tillgänglig när det gäller lokaler och utemiljö samt anpassningar av undervisningen
  • Samverkan mellan olika aktörer och den berörda familjen
  • Skolans förmåga till inkludering, att skapa delaktighet och ge eleverna inflytande

Dela detta: