Ny rapport från Socialstyrelsen om användandet av ADHD-läkemedel

Socialstyrelsens rapport visar att användandet av ADHD-läkemedel fortsätter att öka. Vanligast är det bland pojkar i åldern 10-17 år, där cirka 5 procent medicinerar. I rapporten från Socialstyrelsen redovisas för första gången hur användandet ser ut i de enskilda kommunerna. Resultatet visar på stora skillnader.

socialstyrelsenSocialstyrelsen har följt användandet av metylfenidat, det dominerande ADHD-läkemedlet, mellan åren 2006 och 2014. Resultatet visar att medicineringen har ökat stadigt i alla åldersgrupper utom bland de allra minsta barnen. Ökningen kan förklaras med att de nya användarna blivit allt fler för varje år, och att läkemedlen ofta används under en lång period.

Stora regionala skillnader
– Socialstyrelsens siffror visar även på stora regionala skillnader i förskrivningen. Det beror bland annat på att andelen som får en ADHD-diagnos är olika stor i landet, säger utredaren Peter Salmi.

Statistiken visar att förskrivningen börjar plana ut eller minska i vissa län, medan ökningen är tydlig i andra län. Skillnaderna är ännu större på kommunal nivå. Socialstyrelsen förutspår dock att användningen av ADHD-läkemedel bland pojkar mellan 10 och 17 år kommer att mattas av. Detta eftersom förskrivningen nu ligger nära den uppskattade förekomsten av ADHD i gruppen.

Attentions kommentarer
– Ökningen av ADHD-läkemedel är naturlig med tanke på att allt fler personer numera utreds för ADHD. Läkemedlen har utvecklats och blivit effektivare. För många unga med ADHD kan medicinerna vara skillnaden mellan och lyckad eller totalt misslyckad skolgång.  Attention anser att de som behöver ADHD-läkemedel ska få det. Beslutet ska grunda sig på medicinska bedömningar. Det ska varken skrivas ut för mycket eller för lite medicin. De stora regionala skillnaderna tycker vi är djupt oroande. Vi uppskattar att Socialstyrelsens vill undersöka orsakerna till detta och hjälper gärna till om det är önskvärt, säger Attentions förbundsordförande Anki Sandberg.

LÄS SOCIALSTYRELSENS PRESSMEDDELANDE HÄR >>


Dela detta: