Rykande färskt samtalsgruppsmaterial för anhöriga

Att få träffa och samtala med andra i liknande situation är jätteviktigt om man är anhörig till någon med NPF. Därför har Attention tagit fram ett inspirations – och diskussionsmaterial som på olika sätt lyfter fram föräldraskapet och NPF. Materialet kan användas ute i Attentions lokalföreningar såväl som av anhörigkonsulenter.

Nyhet_att_vara_anhörig

  • Häftet är indelat i fyra olika teman
  • Att vara förälder och ha NPF
  • Att ha ett syskon med NPF
  • Att ha vuxet barn med NPF
  • Att ha ett extra krävande föräldraskap
    – extra viktigt att ta hand om sig själv

Förhoppningen är att både Attentions lokalföreningar och anhörigkonsulenter runtomkring i Sverige ska anordna samtalsgrupper eller olika tematräffar utifrån materialet. Du som enskild förälder kan också höra av dig till lokalföreningarna eller anhörigkonsulenten i din kommun och föreslå att de ska starta samtalsgrupper med hjälp av det här häftet.

Materialets upplägg
Varje tema innehåller två artiklar, en verklighetsberättelse och en intervju med någon som jobbar med frågorna professionellt. Efter det följer lite olika frågeställningar och fallbeskrivningar som kan användas som underlag för samtal och diskussion i grupper. Det finns också tips och tankar kring vad man bör tänka på om man ska vara samtalsledare och också en del metodtips i början av häftet.

Beställ skriften
Varje lokalförening får – om de vill – 5 exemplar kostnadsfritt. Mejla er beställning till lovisa.schiller@attention.se.

Skriften finns också att köpa i Attentions webbutik och kostar 25 kr .

Riksförbundet Attentions webbutik >>


Dela detta: