Så här tycker våra medlemmar om läkemedelsuppföjningen

Majoriteten av Attentions medlemmar är nöjda med läkemedelsuppföljningen, enligt en enkät från Riksförbundet. Men det finns fortfarande förbättringsbehov. Enkäten genomfördes under april och besvarades av 1 650 medlemmar som har erfarenhet av ett eller flera läkemedel kopplade till sin egen eller sina barns neuropsykiatriska funktionsnedsättning.

90 procent av dem anger att de alltid eller ibland går igenom sina läkemedel tillsammans med sin läkare. Flera av dem påtalar också att de får ett bra bemötande och bra information.

– Det är mycket glädjande att de flesta tycker att läkemedelsuppföljningen fungerar bra, säger Attentions ordförande Anki Sandberg.

Förbättringsbehov
Men trots att de flesta har en positiv upplevelse av läkemedelsuppföljningen så framkommer också ett antal förbättringsbehov. Det Attentions medlemmar upplever som tyngst är bristen på kontinuitet. Många tvingas träffa nya läkare gång på gång. Ett annat vanligt problem är svårigheten att förnya recepten.

– Det är uppenbart att arbetet med samordnad kunskapsstyrning och nationella riktlinjer måste fortsätta, säger Anki Sandberg.

Ett flertal efterfrågar också mer personligt och individuellt anpassad information. Och även om det är fler medlemmar som uppger att de mött engagerad och pedagogisk vårdpersonal så finns det även de som upplevt det motsatta.

– Sammanfattningsvis så är det uppenbart att vården måste organiseras så att den fungerar ur patientens perspektiv. Otillgängliga mottagningar eller en överlägsen attityd mot den vårdsökande hör inte hemma i dagens psykiatri, säger Anki Sandberg.

Attention kommer nu att använda enkätresultatet för att påverka så väl förskrivare och annan vårdpersonal som myndigheter som arbetar med kunskapsstyrning på området psykisk hälsa.

Läs hela rapporten i sin helhet >>


Dela detta: