Socialstyrelsen publicerar nytt beslutsstöd vid ADHD-behandling

Socialstyrelsen har nu gett ut nytt beslutsstöd för Läkemedelsbehandling av ADHD hos barn och vuxna.

Socialstyrelsens bedömning är bland annat att personer med ADHD utan samsjuklighet bör erbjudas läkemedelsbehandling. De bör själva få ta ställning till om hen vill pröva en läkemedelsbehandling, utöver andra stödjande och behandlande insatser.

Rekommendationerna omfattar behandling med läkemedel som är godkända för behandling i Sverige och som tillhör gruppen centralt verkande sympatomimetika, varav läkemedel med substanserna metylfenidat, lisdexamfetamin, dexamfetamin och atomoxetin.

Läs mer >>


Dela detta: