Stort intresse för NPF på årets Anhörigriksdag

I början av veckan – 5-6 maj – anordnades det som vanligt Anhörigriksdag i Varberg. Attention och projektet Egen Styrka var på plats och ställde ut och gav en mycket uppskattad föreläsning. Det visade sig finnas ett stort intresse för just anhöriga till personer med NPF. Yrkesverksamma inom området var hungriga på kunskap.

anhorig

Kön framför Attentions monter med Superanhörigtema ringlade sig ofta lång på Anhörigriksdagen. De yrkesverksamma på plats lyssnade intresserat när vi presenterade våra studiecirkel – och samtalsgruppsmaterial. Det var tydligt att anhöriga till personer med NPF är en stor grupp som inte längre anhörigkonsulenterna ute i landet kan blunda för. Materialen spreds och vi fick många löften om att samtalsgrupper för exempelvis föräldrar till barn med NPF ska starta på många platser runtomkring i Sverige. Föräldranätverket ”Barn-i-behov” var också på plats och höll i en slagkraftig föreläsning om bl. a bristerna i skolan för barn med NPF.

Attention höll föreläsning
Trots att Attentions föreläsning kom på slutet under Anhörigriksdagens sista timmar så var det över hundra personer som tog plats i föreläsningssalen. Jenny Kindgren – ansvarig för anhörigfrågan hos Attention – väckte publiken till liv igenom att bjuda på anekdoter från hennes eget liv som mamma till en pojke med NPF. Hon berättade om hur hektisk en vecka kan se ut för med alla kontakter, möten och rutiner. Hela tiden fanns sig an den här målgruppen och promotade vårt nya samtalsgruppsmaterial ”Att vara anhörig”. När Jenny var färdig tog Egen Styrkas projektmedarbetare – Kerstin Alm och Cecilia Brusewitz – vid och berättade om vad de kommit fram till i projektet hittills. De presenterade enkäten de gjort bland föräldrar till barn med Asperger och berättade också vad de kommer sikta in sig på under projektets sista år. Efter föreläsningen vallfärdade deltagarna till vår monter för att få med så mycket material som möjligt hem till sina kommuner.


Dela detta: